Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel alsmogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke…

Read more

Op maandag 24 januari van 12.30 tot 13.15 uur organiseert het NIPA samen met de Parnassia Groep weer een NIPA-lunchwebinar. Ditmaal over autisme en suïcidaal gedrag; strategieën voor beoordeling en behandeling. Het lunchwebinar is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus ook niet-NIPA-leden. Meld je nu aan! SPREKER ANNE HUNTJENS Spreker is mw.…

Read more

Uit verschillende interviews en presentaties blijkt dat aanbod en behoeften niet altijd op elkaar aansluiten. Ook zagen we dat in sommige gevallen aanbod dat nog niet past binnen onze wettelijke kaders, beter aansluit bij het kind. In zekere zin kunnen we zeggen dat er dan sprake is van niet-passend onderwijs. Immers:…

Read more

3/3