Waarom niet-passend onderwijs beter is

Waarom niet-passend onderwijs beter is

Uit verschillende interviews en presentaties blijkt dat aanbod en behoeften niet altijd op elkaar aansluiten. Ook zagen we dat in sommige gevallen aanbod dat nog niet past binnen onze wettelijke kaders, beter aansluit bij het kind. In zekere zin kunnen we zeggen dat er dan sprake is van niet-passend onderwijs. Immers: het aanbod past niet in het huidige systeem. Maar zou het aanbod passend moeten zijn voor het systeem, of voor het kind?

Dorien Verweij, onderwijsinspecteur bij het Ministerie van OCW, gaf tijdens het webinar aan dat ook de inspectie ziet dat er behoefte is aan een upgrade van onze wetgeving. Een upgrade die meer ruimte biedt om tot maatwerk te kunnen komen. Toch is binnen onze bestaande wetgeving al meer mogelijk dan we misschien zouden verwachten maar dit vereist wel samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Wie hebben er gekeken?
2 Tweede Kamerleden, 21 wethouders, 79 beleidsadviseurs, 34 leerplichtambtenaren, 58 psychologen, 69 intern begeleiders, 89 directeur-bestuurders, 91 orthopedagogen, 135 docenten, 146 leerkrachten en 1881 anderen meldden zich aan voor het webinar. In drie dagen tijd is het webinar via YouTube al ruim 5.000 keer bekeken.

Bekijk het webinar hier terug…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *