Het is weer bijna zomervakantie. Elf tips voor een ontspannen vakantie voor jou of voor jouw kind met autisme. ‘Houd het aantal keuzes behapbaar. Kies uit maximaal drie activiteiten. Is dit ook te moeilijk? Laat deze drie activiteiten dan rouleren gedurende een week.’ 1. Maak een aangepast vakantieschema Werkt een duidelijk…

Read more

Binnen het Zaans Autisme Loket is samenwerken van groot belang. Daarom proberen wij zo veel mogelijk samen op te trekken met de organisaties die iets doen voor autisme in de regio. Door korte lijnen zijn wij in staat om snel antwoorden te vinden op vragen die spelen bij onze bezoekers.Op onze…

Read more

In alle autismenetwerken vinden netwerkbijeenkomsten plaats en komen uiteenlopende initiatieven tot stand in samenwerking met regionale en soms ook landelijke partijen. Je zult misschien verbaasd zijn hoe divers alle netwerkactiviteiten zijn! Op 15 juni volgen de regionale coördinatoren gezamenlijk een energiek en dynamisch programma met als afsluiting de livestream. In de livestream interviewt…

Read more

30 juni 2022 van 18.00 tot 20.00 uur. Locatie gegevens volgen nog…. Een markt door deelnemers uit het netwerk voor iedereen die in zijn of haar leven te maken krijgt met autisme. De markt is doorlopend en kosteloos te bezoeken. De deelnemende organisaties kunnen je helpen met vragen over autisme en…

Read more

Vanaf 2 april is de landelijke autismeweek. Dit is een jaarlijks terugkerende week waarin er door het hele land veel activiteiten zijn op het gebied van autisme. Het thema is dit jaar: grenzen! Tijdens de autismeweek doen we elke dag iets met het thema grenzen. Als organisatie voor en door autistische…

Read more

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel alsmogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke…

Read more

Stichting Y Camps organiseert vakantiekampen voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben vanwege een lichte ontwikkelingsstoornis, zoals ASS.Onze natuur-, spel en gamekampen vinden deze zomer plaats in de bossen bij Leusden en Driebergen en zijn geschikt voor kinderen van 8 t/m 18 jaar. Naast allerlei leuke spellen en activiteiten maakt groepsvorming…

Read more

Op tijd de juiste hulp, zodat ontwikkelkansen voor het jonge kind optimaal worden benut. Dat is waar het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) zich voor inzet. In deze nieuwsbrief lees je over scholingsactiviteiten voor vroegsignalering van autisme. Dit voorjaar start er weer een cursus BEER interventie, waarbij je – juist ook…

Read more

Ben of ken jij iemand met autisme? Zou jij of diegene het leuk vinden om ook anderen te ontmoeten? Dan is het autastisch café wellicht iets voor jou of hem/haar! Het Autastisch café is een ontmoetingsplek voor jongeren met autisme tussen de 18 en 27 jaar. Kletsen, een spel spelen of…

Read more

Rob van Oosten was een gedreven kracht in het onderwijs in de regio Waterland. Voor het Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland was hij altijd aanwezig, enthousiast en zeer inspirerend.  Rob heeft jarenlang overleggroepen binnen het onderwijs geleid rond het thema autisme. Hij bracht verschillende scholen en instellingen met elkaar in contact. Hij is…

Read more

10/24