Nieuwsbrief Autisme jonge kind

Nieuwsbrief Autisme jonge kind

Op tijd de juiste hulp, zodat ontwikkelkansen voor het jonge kind optimaal worden benut. Dat is waar het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) zich voor inzet.

In deze nieuwsbrief lees je over scholingsactiviteiten voor vroegsignalering van autisme. Dit voorjaar start er weer een cursus BEER interventie, waarbij je – juist ook zonder een diagnose – op tijd de juiste hulp kunt inzetten. Op donderdag 14 april is de halfjaarlijkse (online) netwerkbijeenkomst van het AJK. Het thema is TOS (taalontwikkelingsstoornis) en autisme. Professionals kunnen zich nu inschrijven

Lees verder….