Vanaf 2 april is de landelijke autismeweek. Dit is een jaarlijks terugkerende week waarin er door het hele land veel activiteiten zijn op het gebied van autisme. Het thema is dit jaar: grenzen! Tijdens de autismeweek doen we elke dag iets met het thema grenzen. Als organisatie voor en door autistische…

Read more

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel alsmogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke…

Read more

Stichting Y Camps organiseert vakantiekampen voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben vanwege een lichte ontwikkelingsstoornis, zoals ASS.Onze natuur-, spel en gamekampen vinden deze zomer plaats in de bossen bij Leusden en Driebergen en zijn geschikt voor kinderen van 8 t/m 18 jaar. Naast allerlei leuke spellen en activiteiten maakt groepsvorming…

Read more

Op tijd de juiste hulp, zodat ontwikkelkansen voor het jonge kind optimaal worden benut. Dat is waar het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) zich voor inzet. In deze nieuwsbrief lees je over scholingsactiviteiten voor vroegsignalering van autisme. Dit voorjaar start er weer een cursus BEER interventie, waarbij je – juist ook…

Read more

Ben of ken jij iemand met autisme? Zou jij of diegene het leuk vinden om ook anderen te ontmoeten? Dan is het autastisch café wellicht iets voor jou of hem/haar! Het Autastisch café is een ontmoetingsplek voor jongeren met autisme tussen de 18 en 27 jaar. Kletsen, een spel spelen of…

Read more

Rob van Oosten was een gedreven kracht in het onderwijs in de regio Waterland. Voor het Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland was hij altijd aanwezig, enthousiast en zeer inspirerend.  Rob heeft jarenlang overleggroepen binnen het onderwijs geleid rond het thema autisme. Hij bracht verschillende scholen en instellingen met elkaar in contact. Hij is…

Read more

Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek. Haar pionierswerk rond autisme is nationaal en internationaal aanleiding voor het nog beter afstemmen op wat mensen met autisme en hun (nabije) netwerk nodig hebben. Ilonka is en wordt als professional ook geïnspireerd door ‘mevrouw van Berckelaer-Onnes’, zeg maar Ina. Samen gaan zij in…

Read more

De jury zegt over Iris: “Dat Iris het netwerk Autisme Jonge kind heeft opgezet en inmiddels tot een succes heeft gemaakt, maakt haar een pionier op dit gebied. Wat ons aanspreekt is dat er via het netwerk ruimte is om verbinding te maken met ouders en kinderen zonder dat per se een…

Read more

Op maandag 24 januari van 12.30 tot 13.15 uur organiseert het NIPA samen met de Parnassia Groep weer een NIPA-lunchwebinar. Ditmaal over autisme en suïcidaal gedrag; strategieën voor beoordeling en behandeling. Het lunchwebinar is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus ook niet-NIPA-leden. Meld je nu aan! SPREKER ANNE HUNTJENS Spreker is mw.…

Read more

Door Nynke Zuurmond Herken je dit? Dat je na een behoorlijke griep (geen corona) en een aantal dagen flink uitzieken je alweer beter voelt. Je besluit om naar buiten te gaan want thuis voel je je best goed. Maar dan….dan overvallen al die geluiden, indrukken je enorm en na 15 minuten…

Read more

20/30