Praktijk De Regenboog

Wij zijn een orthopedagogische praktijk met en een uiteenlopend aanbod. Wij bieden begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met leer-en/ of gedragsproblemen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 18 jaar. Maar ook jongere kinderen zijn welkom. De begeleiding kan zowel op onze locatie als ambulant worden vormgegeven. De inhoud van begeleiding of behandeling wordt bepaald in samenwerking met ouders, school en- of eventueel andere betrokkenen.

Ons aanbod richt zich op kinderen en jongeren met uiteenlopende leer-en/ of gedragsproblemen. Zo onderzoeken en behandelen wij bijvoorbeeld kinderen met dyslexie en dyscalculie. Daarnaast bieden wij verschillende vormen van begeleiding en behandeling voor kinderen met autisme, ADHD, verstandelijke beperkingen, angst(stoornissen), hechtingsproblematiek of combinaties van problematiek.

Voorafgaand aan de begeleiding of behandeling starten wij met een intakegesprek. Hierin komen zowel de positieve aspecten van het kind en zijn/ haar gezin als ook de zorgenpunten naar voren. In het gesprek wordt gekeken wat wij eventueel zouden kunnen doen voor kind en/ of ouders.  Ons aanbod is vraaggericht, dit wil zeggen dat u als zorgvrager veel kunt vragen, ook als een bepaalde vraag niet in ons standaard aanbod staat. Wij staat open voor bijzondere zorgvragen, bijvoorbeeld wat betreft locatie van hulp of complexere zorgvragen.

Leeftijd

Contact informatie