MEE Amstel en Zaan

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning aan mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd en hun naasten. We vergroten de zelfredzaamheid van iedereen die minder vanzelfsprekend een plek in de samenleving vindt. MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, psychische problemen, moeilijk lerend, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte, autisme en dak- & thuislozen. Daarnaast zijn we er ook voor hun netwerk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

MEE denkt mee bij alle vragen in het dagelijks leven en voor alle leeftijden (0 tot 100 jaar). Bijvoorbeeld: regelen van zorg, Wet langdurige zorg (Wlz), zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB), evalueren van zorg, persoonlijk plan, zorgplan, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), omgaan met een beperking, huisvesting, solliciteren, arbeid, dagbesteding, vrije tijd, reizen met het openbaar vervoer, omgaan met geld, aanpassing aan huis, sociale vaardigheden, vriendschap, relaties, mantelzorg, leerachterstand, pesten, eenzaamheid, schulden, huiselijk geweld, loverboys.

MEE biedt ook cursussen, lotgenotencontact, kortdurende ondersteuningstrajecten en beeldvormend onderzoek. Professionals kunnen ook terecht bij MEE voor trainingen, consult, intervisie en coaching on the job. Bijvoorbeeld voor het beter leren herkennen en omgaan met een beperking.

Contact informatie

Adres
Derkinderenstraat 10, 1062 DB Amsterdam
Telefoonnummer
Sociale media