De Blauwe Zon

De Blauwe Zon is een groep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand en zit op het snijvlak van onderwijs, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. De kinderen zijn grotendeels aangewezen op één op één begeleiding, leren niet of nauwelijks vanuit een groepssituatie en kunnen (nog) niet in het onderwijs terecht. Doel van De Blauwe Zon is dat kinderen kunnen instromen in het onderwijs.

Door de kleine groepjes en de trainingen op De Blauwe Zon is er voor de kinderen veel individuele aandacht. Er wordt een op autisme en ontwikkeling gerichte aanpak geboden. Elk kind krijgt een aanpak op maat en wordt door gerichte training gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Ouders zijn belangrijke personen voor het kind en hebben een centrale rol in de begeleiding.

De Blauwe Zon ligt in de wijk Weidevenne in Purmerend en heeft een regionale functie. De locatie ligt gunstig ten opzichte van enkele uitvalwegen.

De Blauwe Zon is gevestigd in een eigen gebouw. De naaste buren zijn basisschool De Marimba en kinderdagverblijf Partou. In het gebouwzijn drie groepslokalen, een speellokkaal, zeven trainingsruimtes, een keuken en een gespreksruimte. De prikkelarme inrichting geeft een rustige sfeer.

De Blauwe Zon werkt samen met meerdere partners, zoals Communicatie-Anders voor logopedie en kinderpraktijk Samsam voor fysiotherapie. Ook zijn er banden met de SBO en ZML-scholen in Zaandam en Purmerend, BOOT in Purmerend en Stichting MEE. Jaarlijks komt een jeugdarts naar De Blauwe Zon en is er de mogelijkheid voor zicht- en gehooronderzoek. In enkele gevallen wordt een kind verwezen naar Visio of Kentalis voor vervolgonderzoek.

Leeftijd

Contact informatie