Het Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen ervaringsdeskundigen en organisaties die diagnostiek, behandeling en/of begeleiding bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme en hun familie.

De missie van de aangesloten organisaties binnen het Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland is een inclusieve samenleving van mensen met en zonder autisme.

De visie betreft verschillende gebieden:

  • Mensen met autisme en hun naasten voelen zich herkend en erkend en zij ervaren een samenleving waarin samen doen centraal staat.
  • Organisaties werken actief mee aan het verbeteren van de zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeidsparticipatie voor mensen met autisme en zoeken de samenwerking waar nodig/mogelijk
  • De inzet van ervaringsdeskundigheid is van groot belang – Niet praten ‘over’ maar praten ‘met’.

Naast het Autisme Netwerk Zaanstreek – Waterland zijn er in Noord-Holland nog 4 andere Autisme Netwerken actief:

Expertise Netwerk Autisme Amsterdam
Laura van Zwieten, coördinator
Website: www.autisme-amsterdam.nl

Autisme Netwerk Kennemerland, Amstel- en Meerlanden
Igna Stolwijk, coördinator
Website: www.autismenh.nl

Autisme Netwerk Noord-Holland Noord
Tabithaa van den Berg, coördinator
Website www.autismenh.nl

Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek
Martha Boer, coördinator
Website: www.nagv.nl