Zwembad de Waterakkers

Speciale zwemles is bedoeld voor kinderen die door hun beperking net iets meer aandacht nodig hebben dan dat ze bij de reguliere lessen kunnen krijgen. Vanaf de leeftijd van 5,5 jaar kunnen kinderen starten met Speciale zwemles.

Er wordt door een deskundige lesgever een halfuur les gegeven in een klein groepje waardoor de kinderen meer individuele aandacht krijgen. Bij deze les is het de bedoeling dat één ouder of verzorger meezwemt. Het doel van deze lessen is om kinderen met een beperking zich zelfredzaam te maken in het water, het zelfstandig kunnen drijven en/of een zwemslag aan te leren waarbij het kind veilig en met plezier kan zwemmen.
Uiteraard kunnen kinderen die het niveau aankunnen afzwemmen voor het Zwem-ABC.