IQ-coaches

We willen bijdragen aan een veilige, gezonde, leef- en ontwikkelingsomgeving voor mensen met een beperking. We concentreren ons op mensen met autisme, AD(H)D en aanverwante problematiek die vaak onderling in verband staat met elkaar. Denk daarbij aan trauma's, dyslexie, faalangst in combinatie met autisme en AD(H)D. Wanneer we samen met de cliënt een veilige omgeving kunnen creëren dan krijgen ze van daaruit ruimte om te groeien en zijn ze van betekenis voor zichzelf, anderen en de wereld. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.

Contact informatie

Email adres