InsideAut

InsideAut ondersteunt mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Mensen die, ondanks hun verstandelijke begaafdheid, sociale beperkingen kennen en hierdoor in een sociaal isolement terecht dreigen te komen. InsideAut stelt zich ten doel om mensen met autisme te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten en hun omgang met anderen.

InsideAut ondersteunt en begeleidt zowel jongeren als volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum. Partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners worden, daar waar mogelijk, nauw bij de ondersteuning betrokken. InsideAut is er ook voor mensen die vanuit hun beroep met of voor mensen met autisme werken.

InsideAut stelt zich ten doel om vraaggerichte en competentiegerichte ondersteuning te bieden aan mensen met autisme, zowel individueel als in groepsverband.
Wij willen voorzien in een behoefte aan ondersteuning binnen de doelgroep en de mensen daar omheen.

Wij onderscheiden ons in onze aanpak door activiteiten als middel te gebruiken om sociale vaardigheden aan te leren. Voor de deelnemer is de activiteit in eerste instantie het doel. Voor ons, als ondersteuners is de activiteit niet meer dan een middel; voor deze doelgroep het middel bij uitstek.

Bij iedere activiteit van InsideAut werkt een volwassen vrijwilliger met autisme mee die zijn talent op die betreffende activiteit in zet.

Contact informatie

Email adres