Hemke

Hemke is een dagbestedingsplek met atelier en winkel in het centrum (stationsbuurt) van Alkmaar. Hemke biedt activerende, creatieve dagbesteding voor (jonge) mensen die voor korte of langere periode uit (dreigen te) vallen binnen het onderwijs, werk en/of het sociaal-maatschappelijke verkeer.

De deelnemers bij Hemke vallen om wat voor reden dan ook (tijdelijk) uit binnen het onderwijs of de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van een beperking, maar ook als gevolg van psychische en/of gedragsproblemen. Daarnaast kan een complexe thuissituatie van invloed zijn. Bij Hemke doen de deelnemers positieve ervaringen op het gebied van leren, werken en sociale maatschappelijke contacten op.

Leeftijd

Contact informatie