Heemzorg

Heemz.org is een collectief van kleinschalige zorgboerderijen en –bedrijven in Noord-Holland. Bijna alle bedrijven zijn gelegen in een landelijke omgeving waarbij dieren, natuur en het buitenleven de basis vormen voor de geboden zorg. Sinds 1-1-2022 is Heemz.org onderdeel van Stichting PluZorg, een fusie van Stichting Heemz.org, Het Zorgerf en PROV Jeugd en Gezin.

De aangesloten bedrijven bieden zorg in de vorm van dagbesteding, begeleiding of logeeropvang voor meerdere doelgroepen. Het aanbod van de zorgbedrijven en de activiteiten is zeer divers; de cliënt wordt, op basis van persoonlijke wensen, altijd maatwerk aangeboden bij een passend zorgbedrijf.

Contact informatie

Email adres
Website
Sociale media