Autisme Centrum Noord-Holland

Autisme Centrum Noord-Holland biedt een nieuwe vorm van zorg in combinatie met onderwijs. Locatie ‘de Boog’ in Heerhugowaard is een plek voor kinderen met autisme die wel onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.

Door intensieve, individuele begeleiding (1-op-1 en in de groep), kunnen kinderen zich ontwikkelen op onder andere emotioneel, cognitief, sensorisch, communicatief en sociaal gebied. Door een pakket op maat voor elk kind en voortdurende afstemming met de kinderen, ouders en begeleiders in een multidisciplinaire setting, zorgen wij ervoor dat de kinderen weer tot bloei komen en zich aan kunnen sluiten bij de maatschappij. Plezier, balans en eigen motivatie zijn belangrijke uitgangspunten.

Leeftijd